atm_analytics

Phân tích ADA - soán ngôi BNB

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Dành cho holder và spot trader: (nếu ADA trở lại xu hướng giảm) bạn có thể mua tại các vùng giá hỗ trợ theo phân tích kỹ thuật bên trên. Sử dụng chiến lược (DCA) phù hợp tùy theo trường vốn cũng như kỳ vọng của bạn. Mỗi mốc hỗ trợ $1.5 - $1.2 - $1 phân bổ % vốn mua vào thích hợp để có một vị thế tốt.
Đối với Margin Trader: Có thể short ở vùng kháng cự $1.8 khi giá hồi lên chạm đường kháng cự. Bạn có thể cân nhắc sử dụng đòn bẩy x10. Hoặc khi giá trở về xu hướng giảm H4. Có thể chốt lời ở vùng $1.24 - $1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.