Viceoj

ADA sẽ có cú bay ngoạn mục lên 0.096

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Không còn ngưỡng kháng cự nào cho tới 0.096
Đường MA 50/150 ở cả D1 và H1 đều ở vị thế mua , đường ở H1 vừa chạm và đổi hướng từ vị thế bán sang vị thế có-thể-mua
Ngưỡng mua lại tiếp theo ở 0.083 (H1) và 0.080 (cả D1 lẫn H1) nhưng ko bền do đã bị vi phạm (non-fresh)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.