DatTong

ADAUSDT - 4h - Bán khi thị trường điều chỉnh tăng

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
- Giá nằm dưới trendline 4H
- Canh bán khi giá điều chỉnh về trendline 4H
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.