JoslynneL

15.09.22 ADA LONG

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
#ADA 2h ChoCH tăng
Kê RE bắt ở 0.4572 STL 0.7%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.