SekoTheGreat

Hoài nghi dành cho ADA

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Sau khi đã phá ATH của mình ADA đã có được ATH mới, nhưng có lẽ đây lại chính là thử thách dành cho ADA lúc này, những người Holder lâu năm cho ADA đã mong đợi việc này nhưng liệu họ có đủ kiên nhẫn để tiếp tục nắm giữ ADA cho đến ngày 12/09 tới đây không, khi mà mức ATH này lại đang chính là ngưỡng kháng cự lớn nhất trước mắt, và kèm theo đó là các coin nền tảng khác đang trên đà phát triển ngày càng nhanh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.