Quangkyoto

mô hình chiếc cốc tay cầm khung 1hADA

Giá lên
BINANCEUS:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
BINANCE:ADAUSDT
ADA đang trong quá trình tích lũy khả năng khi giá phá qua ngưỡng 2.950 giá sẽ tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.