RobertDinh258

ADA nằm trên vùng hỗ trợ vững chắc

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA tạo vùng củng cố ngay trên vùng hỗ trợ rất vững chắc , rất nhiều khả năng sẽ đảo chiều từ vùng này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.