hoanganhchu

Đánh giá ADAUSDT 3/2

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA đang ở đường hỗ trợ rất mạnh quanh mốc 1USD.
Các dấu hiệu tăng giá diễn ra như sau:
  • Xu hướng dài hạn ở khung W, ADA vẫn đang nằm trên xu hướng tăng, xoay quanh đường EMA 200.
  • Với khung D, đường hỗ trợ 1Usd là đường hỗ trợ rất mạnh khi có đến trên dưới 8 lần ADA chạm vào mốc giá này rồi bật lên tính từ 13.3.21 hoặc lần điều chỉnh ngày 20.6.21.
  • RSI và giá đã diễn ra tình trạng phân kỳ. Lần phân kỳ gần nhất đã đẩy giá lên 1.6 rồi quay lại do BTC giảm.
  • Volume giảm dần, là một dấu hiệu tốt bắt đầu cho chu kỳ tích lũy mới.
ADA hay các Altcoin khác sẽ ảnh hưởng ít nhiều bởi BTC, tuy nhiên, trong số các Altcoin hiện tại ADA đang có nhiều tín hiệu tích cực nhất.
Đầu tư là quyết định của bạn. Với mình, mình vào lệnh như sau:

Entry: 1-1.02
TP1: 1.5 , TP2: 2, TP3: 3.
SL: 0.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.