Legend_invester

Nhận ĐỊnh thị trường Cryto . ADA

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Thủng Hổ trợ 0.08 . ADA tiếp tục giảm Tp1 0.07443 Tp2 0.07246 Tp3 0.06616

Bình luận