Legend_invester

Nhận ĐỊnh thị trường Cryto . ADA

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Thủng Hổ trợ 0.08 . ADA tiếp tục giảm Tp1 0.07443 Tp2 0.07246 Tp3 0.06616

Telegram trao đổi Crypto: t.me/+LSTzhAvgTVkwNWI1
Telegram Channel Crypto: t.me/TradeCoinLegendchannel
Telegram Channe Chứng khoán: t.me/happyinveststock
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.