BINANCE:ADAUSDT.P   Cardano / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Xu hướng chính: tăng
Vào lệnh: theo VP
SL: đáy gần nhất
TP: vùng trũng của trend giảm gần nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.