HOSE:ADS   CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
- Thông tin cơ bản:
+ ADS khởi đầu là một công ty về sợi, nhưng hiện tại, công ty đang vươn mình, mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án lớn nhỏ tại tỉnh Thái Bình.
+ Một số dự án đang thực hiện: KDC Phú Xuân, TP Thái bình; nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Quang Trung; dự án Bồ Xuyên; Dự án Lê Hồng Phong, Dự án KCN AN Ninh, dự án VP HCM . Ngoài ra, công ty liên danh để cùng thực hiện dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn.
+ Mới đây, doanh nghiệp cũng thông báo tình hình kinh doanh quý 3 khả quan với doanh thu đạt 333 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNTT đạt 85.2 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cung kỳ và vượt 118% kế hoạch năm 2021.
+ Cơ cấu doanh thu của DN trong 6 tháng đầu năm vẫn chủ yếu là mảng kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên với việc đang thực hiện nhiều dự án BĐS (lượng HTK chủ yếu là BĐS dở dang) thì doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn tới sẽ còn tăng mạnh
- Về phân tích kỹ thuật:
+ Có thể thấy khá rõ ADS thuộc loại cổ phiếu bám trend tốt, đặc biệt là với đường MA(20).
+ Sau khi thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 561.389:200.000, ADS đã có phiên tăng điểm khá tốt và tạo ra một khoảng trống giá.
+ Hiện tại, giá đang điều chỉnh, quay trở lại khoảng trống giá, đồng thời cũng tiếp cận được đường MA(20). Chúng ta có điểm mua đẹp tại vùng này.
Mục tiêu: 4x - 5x
Tư vấn đầu tư chứng khoán: 0886311065

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.