HoangMinhchannel

AGG xuất hiện tín hiệu tăng mạnh

Giá lên
HOSE:AGG   CTCP DTPT BDS AN GIA
AGG trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau khoảng thời gian tích luỹ trên vùng cầu 48.9 - 49.8, nếu xét lại yếu tố điều chỉnh ở giai đoạn từ tháng 8 năm 2021 thì AGG đã có dấu hiệu hồi phục rõ ràng sau khi thoát khỏi mô hình điều chỉnh A-B-C và vượt qua khỏi vùng quan trọng là 49.3.

Khả năng trong ngắn hạn AGG sẽ có thể tăng đến vùng mục tiêu 55.9 - 56.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex