HoangMinhchannel

AGG xuất hiện tín hiệu tăng mạnh

Giá lên
HOSE:AGG   CTCP DTPT BDS AN GIA
AGG trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau khoảng thời gian tích luỹ trên vùng cầu 48.9 - 49.8, nếu xét lại yếu tố điều chỉnh ở giai đoạn từ tháng 8 năm 2021 thì AGG đã có dấu hiệu hồi phục rõ ràng sau khi thoát khỏi mô hình điều chỉnh A-B-C và vượt qua khỏi vùng quan trọng là 49.3.

Khả năng trong ngắn hạn AGG sẽ có thể tăng đến vùng mục tiêu 55.9 - 56.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.