GameonVentures

AGI - H1 - Bearish BAT

Đào tạo
BINANCE:AGIBTC   None
Mô hình con dơi cũng đang hình thành với AGI
EP: 980
TP: 1217

EP*: 1024
TP*: 1596

Các mô hình Garley cần đặt SL ngay dưới các vùng EP
Chúc bạn giao dịch thành công!