HOSE:AGR   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Nhờ được hưởng lợi từ mùa dịch, dòng tiền đổ vào ngành CK mạnh các công ty CK vẫn đc hưởng lợi, với tin tích cực dần mở cửa kinh tế trở lại dòng tiền xoay chuyển sang BĐS, BĐS khu CN , và quay trở lại dòng Bank. Đây là giai đoạn để các cy CK cơ cấu lại điều chỉnh trước khi cán mốc lợi nhuận mới tới cuối năm!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.