HOSE:AGR   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
97 lượt xem
1
Nhờ được hưởng lợi từ mùa dịch, dòng tiền đổ vào ngành CK mạnh các công ty CK vẫn đc hưởng lợi, với tin tích cực dần mở cửa kinh tế trở lại dòng tiền xoay chuyển sang BĐS, BĐS khu CN , và quay trở lại dòng Bank. Đây là giai đoạn để các cy CK cơ cấu lại điều chỉnh trước khi cán mốc lợi nhuận mới tới cuối năm!