HOSE:AGR   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
AGR trong thời gian qua đã có tín hiệu hồi phục sau khi có đợt giảm mạnh từ đỉnh 16.5 về lại vùng Support 12.15, tại đây, mô hình đảo chiều ngắn hạn vai đầu vai nghịch đã hình thành, báo hiệu cho xu hướng phục hồi ngắn hạn.

Dự kiến mức target trong ngắn hạn sẽ quay về là khu vực 15.2.

Dừng lỗ khi giá phá đáy vùng 11.4

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.