xuhuongvang1

AION điểm mua trở lại

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
AION đang bắt đầu trở lại con sóng lên của mình khi BTC có dấu hiệu dừng lại và tăng giá sắp tới , cây nến trong 2 ngày cuối tuần này chắc chắn được kéo lên cao để cây nến tuần tiếp theo cao hơn
06.06 xuất hiện điểm mua đầu tiên cho thấy AION bắt đầu trở lại , bắt đầu tăng giá , kèm theo đó là RSI đã chạy bên dưới khá lâu tương đương việc tích trữ khá nhiều
Dự đoán AION dừng lại ở 800 tương đương 100%
Bình luận: Đã chạm 413
Bình luận: Xong bước test đầu tiên và chuẩn bị cho sóng chính thức