katana1111

AION/BTC predict on 17/04/2018

BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Lượng giao tăng mạnh trong 10 ngày vừa qua,thể hiện các loại cá đang gôm hàng. Chuẩn bị bay mạnh. Có thể canh mua vùng 34xx - giá hiện tại tùy anh em.