Heliosvn

AIONBTC - Chờ cú hồi mạnh mẽ 200%

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
- Vùng mua: 780(hiện tại) - 680
- Chốt lời: Canh chốt DCA theo hình vẽ
- Cắt lỗ: 660 (vùng 1 cho ngắn hạn) - và vùng 530 cho dài hạn.