VuManhVietTien

[COIN] AION/BTC CƠ HỘI TĂNG 12%

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
BIỂU ĐỒ ngày của AION vừa quay trở lại test lại mức hỗ trợ tại 0.0000347 kỳ vọng bật ngược lên đến mức kháng cự 0.0000390
Chờ mua entry: 0.0000348
Dừng lỗ stoploss: 0.0000331
Chốt lời take profit: 0.0000382 hoặc 0.0000390
Bình luận: Chạm chốt lời 1: 0.0000382
Bình luận: Chạm chốt lời 2 close trade