VuManhVietTien

[COIN] AION/BTC CƠ HỘI TĂNG 12%

Giá lên
VuManhVietTien Cập nhật   
BINANCE:AIONBTC   None
BIỂU ĐỒ ngày của AION vừa quay trở lại test lại mức hỗ trợ tại 0.0000347 kỳ vọng bật ngược lên đến mức kháng cự 0.0000390
Chờ mua entry: 0.0000348
Dừng lỗ stoploss: 0.0000331
Chốt lời take profit: 0.0000382 hoặc 0.0000390
Bình luận:
Chạm chốt lời 1: 0.0000382
Bình luận:
Chạm chốt lời 2 close trade

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.