Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) AION/USDT Trung/Dài Hạn

BINANCE:AIONUSDT   Aion / TetherUS
Phân Tích

D/M
-3 MA hđang hội tụ sideway trong tam giác

H4/W
-Tuần thứ 3 nằm dưới bo giảm
-Giá đang sw trong tam giác

H1/D
-Giá cho xu hướng tăng trong 5 ngày liên tiếp
-3 MA hướng lên có dấu hiệu phân kì

Entry: 0.710
Stl: 0.661 (6,7%)
Tp: 0.957 (35%)

Bình luận