BINANCE:ALGOUSDT   Algorand / TetherUS
Algo h1 có khả năng đã hiệu chỉnh xong với sóng ABC vàng chạy FLAT expanded
Lý do: giá hiện tại đã vượt ở giữa mốc fibo 2 - 2.618 của fibo mở rộng 0AB vàng. Cho thấy khả năng đã đảo chiều khá cao.
Kế hoạch mua bán:
- mua rải ở giá hiện tại về vùng 0.7148 và stoploss tất cả ở 0.698.
- mục tiêu giá bán: có thể bán bớt 1 phần ở giá 0.9 để bảo toàn lãi, phần còn lại bán ở các mục tiêu giá 1.4-1.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.