FXNHANQUA

ALGOUSDT 28/3/2021

Giá lên
BINANCE:ALGOUSDT   Algorand / TetherUS
dành cho anh em đánh spot. mua và stoploss nhé anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.