VietBlockChain

ALGO/USDT X10

Giá lên
VietBlockChain Cập nhật   
BINANCE:ALGOUSDT   Algorand / TetherUS
ALGO/USDT:
Stage: Accumulation (Gom Hàng).
- Dấu hiệu: Giá dao động đi ngang sau một đợt giảm giá dài hạn và đang nằm bên trong Trading Range
- Giá đang có xu hướng cắt lên xuống mây Ichimoku 1D
* Lưu ý: giai đoàn gom hàng trông giống như tích lũy (consolidation). Nếu giá phá vỡ xuống dưới Trading Range thì sẽ là giai đoạn Consolidation. Nếu giá phá vỡ đi lên thì xác nhận giai đoạn Gom hàng.
Chiến lược:
Buy: 1/ khi giá chạm Hỗ trợ bên dưới 2/ Buy khi giá phá vỡ kháng cự bên trên.
Sell: 1/ Khi gÍá chạm kháng cự trên 2/ Sell khi giá phá vỡ hỗ trợ dưới.

Khi nào có entry tốt mình sẽ cập nhật tiếp.

* Cần xem xét sự ảnh hưởng của thị trường BTC/USD. Nếu BTC dump mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giá của ALGO.
Bình luận:
Vẫn đang chờ giá thoát khỏi accumulation phase
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.