jackfrost53

ALGO kỳ vọng giá lên đạt 7R

Giá lên
BINANCE:ALGOUSDT   Algorand / TetherUS
Giá đang di chuyển trong vùng cầu, kèm theo động lực tăng của BTC bắt đầu có dầu hiệu quay trở lại. Chúng ta có thể vào 1 lệnh mua ngay tại đây và đặt SL tại 1,53 phòng trường hợp BTC quay đầu khiến thị trường đổ máu. TP tại 2 hoặc 2,3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.