HungSinou

Alice cần phải điều chỉnh để có thể tăng trưởng được mạnh hơn

BINANCE:ALICEUSDT   ALICE / TetherUS
-NFT GAMING vẫn sẽ là xu hướng của thị trường tuy rằng Defi đang lấy lại ngôi vương nhưng tôi để ý mỗi giai đoạn thị trường có sóng Trend mới sẽ luôn là một nhịp điều chỉnh xong rồi sẽ tăng lại một cách phi mã từ những sóng meme coin hay defi là trend trước đó sóng của chúng sau mỗi lần bull run mạnh mẽ sẽ điều chỉnh một nhịp sâu và tiếp tục là một đợt bull run một cách mạnh mẽ hơn nên tôi vẫn tin tưởng vào một đợt tăng phi mã nữa của NFT GAMING
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.