thanhnt90

ALK buy 54.9 tp 65 sl 50

NYSE:ALK   Alaska Air Group, Inc
Mô hình thực chiến của ALK đã phá vỡ đỉnh cao nhất với khối lương tăng gấp đôi trong 2 phiên cuối. Giá khuyến nghị buy 54.9, không dùng đòn bẫy nhé. NYSE:ALK