coin98_trading_desk

Phân tích ALPHA - lùi một bước, tiến hai bước?

BINANCE:ALPHAUSDT   ALPHA / TetherUS
1073 lượt xem
0
Trên khung D1 chúng ta có thể thấy trong quá khứ giá đã sideway và hình thành mô hình tam giác xuống. Hiện tại, ở thời điểm viết bài, giá đã break out ra khỏi mô hình tam giác này và tiếp tục có xu hướng sideway trong vùng hỗ trợ fibo 0.382 và kháng cự 0.236, tương ứng với vùng giá $1.85 - $2.26.

https://marginatm.com/phan-tich-alpha-lu...

Bình luận