JamesCrypto68

Lỡ sóng BTC nên vào Altcoin top, dòng tiền đang về đâu?

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
FTX:ALTPERP   Altcoin Index Perpetual Futures
Tiếp tục theo kịch bản BTC Uptrend, chúng ta cùng xem tại sao Altcoin có vẻ yếu thế - tăng chậm, dễ giảm... so với Bitcoin.
Do thời điểm này BTC.D (DOM - Dominance) đang tăng cao, đẩy cặp Altcoin / BTC giảm nên hầu như Altcoin đều tăng chậm chỉ riêng dòng BTC là LTC, BCH tăng nhanh hơn. Xem chi tiết bài tôi từng phân tích DOM BTC bên dưới bài viết liên quan.

Tiếp theo bài phân tích Long BTC targer 77K. BTC đã đạt Target 1 là 58K, tiếp tục hold lệnh target kế tiếp 65K.

Theo bài này thì DOM BTC có thể đi 2 KB (kịch bản)
KB1: Tiếp tục lên chạm 64-65 rồi backtest về 63. Altcoin sẽ bay sau BTC.
KB2: Giảm từ đây (63) về 30, altcoin sẽ bay trong giai đoạn này.

Tôi không dự đoán KB, dù KB nào tôi cũng sẽ vào Altcoin và vẫn hold lệnh BTC (nếu đã có).

P/s: Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy tự bảo vệ vốn của bạn. Good luck!
Giao dịch đang hoạt động:
"KB2: Giảm từ đây (63) về 30, altcoin sẽ bay trong giai đoạn này".
Tôi viết nhầm 60 thành 30 nhé, đúng ra là 60. Cám ơn bạn nguyencaothevi66035 đã góp ý.
Giao dịch đang hoạt động:
Đầu tuần BTC sẽ nhường chỗ cho Altcoin???
Giao dịch đang hoạt động:
DOM BTC đã về 61.1, trong tuần này sẽ biết kết quả thôi!
- BTC giảm thì Altcoin sẽ giảm mạnh hơn vì DOM BTC khả năng tăng lại...
- BTC sideway lên nhẹ thì altcoin sẽ pump
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.