JamesCrypto79

Dom BTC đang cho thấy điều gì? 2.3.2021

BINANCE:DEFIUSDTPERP   DEFI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Tuần cuối tháng 2.2021 là tuần SML nặng của Altcoin và Defi. Khi BTC điều chỉnh 25% từ đỉnh 58K thì đa phần Altcoin và Defi giảm trung bình 30-40-50% từ đỉnh.
Xu hướng kế tiếp BTC .D sẽ thế nào? Thật sự quá khó đoán đường đi của Dom BTC nhưng chúng ta có thể đưa ra vài điều lưu ý sau:

1- BTC vẫn đang trong chu kỳ điều chỉnh.
- Nên Dom BTC thấp và đang có tính hiệu tích lũy thì càng rủi ro khi danh mục chúng ta hold altcoin và defi nhiều. Vì khi BTC giảm 1 thì altcoin và Defi và 1.5-2.
- Quan điểm của tôi BTC vẫn rủi ro lớn trong giai đoạn này, nghĩa là có thể giảm giá bất kỳ lúc nào
- Dom BTC đột ngột lên 64 thì altcoin và Defi / BTC sẽ giảm mạnh.
=> Nên hãy tự cân đối danh mục cho phù hợp giữa BTC , Altcoin / Defi, USD.

2 - Altcoin và Defi có vượt qua đỉnh cũ hay đây chỉnh là sóng hồi thì quá khó nói. Nhưng có vài điều có thể thấy.
- Một số Altcoin và Defi đã tăng overbought, và xuất hiện phân kỳ ở giai đoạn cuối 2.2021
- Vẫn cón KB Altcoin và Defi sẽ breakout đỉnh cũ và tiếp tục tăng mạnh. Nhưng quan điểm tôi thì cần thời gian để thực hiện điều này. Nếu có xảy ra thì tháng 4.2021 sẽ thích hợp vì cần thời gian tích lũy.

Giải pháp tôi hiện tại theo quan điểm cá nhân:
- Chỉ lướt sóng BTC và Altcoin, ko phải lúc hold nếu không có điểm entry tốt từ đầu or giữa mùa Uptrend.
- Cân đối danh mục giữa BTC , Altcoin và Defi. Không quá mơ mộng giai đoạn này.

Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy tự cân đối quản lý vốn. Chúc bạn may mắn!
Hãy cho ý kiến bạn bên dưới cùng thảo luận nhé!
Giao dịch đang hoạt động: DOM BTC vẫn đang tích lũy, có thể bật tăng bất kỳ lúc nào.
Lưu ý nếu BTC giảm và DOM BTC tăng thì altcoin sẽ giảm mạnh. Hãy bảo vệ tài khoản của bạn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.