Pinv-Trader

dự đoán amb sẽ tăng mạnh sắp tới đáng để mua con này

Giá lên
BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
3 tháng 5 - Hội nghị Phát triển Ethereum (EDCON) ở Toronto
20 Tháng 6 - Hội nghị Cryptovalley tại Zug
đây là phân tích về amb , chart D tuy hơi lâu nhưng đáng để ý vào cuối tháng này có vẻ nó sẽ pump mạnh nhưng theo mình thấy amb đang xoay mình sang trend tăng và đầy triển vọng cho nhịp hồi của hai ngày nay
Kết thúc cuộc trò chuyện
Nhập tin nhắn, @name...


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.