HHermes

AMD tất các ngòi nổ đã kích hoạt...chờ hiệu lệnh...target 2.38

Giá lên
HOSE:AMD   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
Tính không bao giờ vẽ chart CP siêu đầu cơ thị giá dưới 1.0. Tuy nhiên AMD với những pha sóng tích lũy tích cực, tín hiệu, chỉ báo... quá đẹp sẽ quay đầu uptrend (lấy giá 1.8 làm chuẩn), cắt lỗ nếu thủng 1.6, dự báo AMD sẽ tăng mạnh mẽ trong thời gian tới target 2.38. Goodluck