ProTraderNo1

AMAZON, cổ phiếu tốt nhất mùa dịch.

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
AMAZON INC ( AMZN ) và cổ phiếu công ty này đang được hưởng lợi rất lớn từ dịch Sars CoV 2, bởi người dân trên toàn TG cơ bản đã chuyển từ mua hàng truyền thông sang mua trực tuyến trên Amazon vì họ không thể ra khỏi nhà do các lệnh cấm cũng như lo sợ dịch bệnh. Dự kiến dịch bệnh sẽ kéo dài, cổ phiếu Amazon sẽ càng được hưởng lợi. Đây rõ ràng là cổ phiếu đáng để đầu tư nhất mùa dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.