TRADE-PRO-BECOM

APH - Cổ phiếu tiềm năng - Mục tiêu lợi nhuận cao

Giá lên
HOSE:APH   CTCP TD AN PHAT HOLDING
160 lượt xem
0
Cơ bản :
- Dự án bất động sản sử dụng với lãi xuất thấp.
- Sản phẩm nhựa sinh học sinh lời tại thị trường Mỹ
- Sản xuất nhựa cho Vinfast

PTKT :
- Hình thành vùng giá tích lũy : 40 .000 vnđ - 44.000 vnđ
--------------------------------
Gia nhập tại vùng giá hiện tại :

Rủi ro : khi ở dưới vùng giá 39.300 vnđ
Mục tiêu : 62.000 vnđ