TRADE-PRO-BECOM

APH - Cổ phiếu tiềm năng - Mục tiêu lợi nhuận cao

Giá lên
HOSE:APH   CTCP TD AN PHAT HOLDING
Cơ bản :
- Dự án bất động sản sử dụng với lãi xuất thấp.
- Sản phẩm nhựa sinh học sinh lời tại thị trường Mỹ
- Sản xuất nhựa cho Vinfast

PTKT :
- Hình thành vùng giá tích lũy : 40 .000 vnđ - 44.000 vnđ
--------------------------------
Gia nhập tại vùng giá hiện tại :

Rủi ro : khi ở dưới vùng giá 39.300 vnđ
Mục tiêu : 62.000 vnđ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.