HTX:API3USDT   API3 / Tether USD
API3 hiện tại đang ở mức hỗ trợ khá đẹp theo Fibo
Cây nến ngày 21 tháng 5 đang phá vớ trendline giảm, và quay lại back test trendline này ở vùng 6.4
Có thể DCA thêm để hold ở các vùng 6., 5., 4.
API3 thuộc hệ sinh thái Oracle, vốn hóa với tầm 150 triệu USD nên vẫn còn tiềm năng tăng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.