hailuan1996

chờ mua APT

Giá lên
BINANCE:APTUSDT   APT / TetherUS
APT đang hình thành nền giá thứ 2 sau đợt tăng giá mạnh. chờ mua tại 20,5 đô. khi giá tăng kèm kl lớn gấp đôi kl trung bình 30 ngày... đừng quên cắt lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.