BINANCE:APTUSDT   APT / TetherUS
Đợi giá tăng kèm khối lượng lớn, xuất hiện thế nến đảo chiều thì mới mua và đặt SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.