EnfaGrow

APT sự kỳ vọng tăng giá

Giá lên
BINANCE:APTUSDT   APT / TetherUS
#APT Dẫn đầu thị trường tăng giá vào tháng 1/2023, sau đó đồng coin này giảm mạnh 73,4%. Hiện so với ATH còn giảm 63,7%. Với mức hiện tại có thể bắt đầu mua HOLD #APT được rồi.

Nếu giá giảm về dưới 5,5$ tức là phá đáy trước đó thì dừng lỗ.

Lợi nhuận kỳ vọng đạt 380% - 400% trong năm nay.

Chú ý: có những mức kháng cự ở 9,3$, 13,6$, 18$

hung
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.