GameonVentures

ARDR - Strong sell

Giá xuống
BINANCE:ARDRBTC   Ardor / Bitcoin
64% từ vùng kháng cự test lại gần nhất tới đáy để có thể mua lại ARDR
Bình luận: Flash dump về vùng buy số 2