ARN/BTC - Binance
Buy: 0.0001244 - 0.0001263
Sell: 0.0001358 - 0.0001362
P/s: Buy trong ngày chia vốn để vào lệnh, tránh rũi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo