khoahuynh

03-05-2021: ARPAUSDT canh sell

Giá lên
BINANCE:ARPAUSDT   ARPA Chain / TetherUS
ARPAUSDT canh sell về đường trend hỗ trợ rồi buy lên hold to die
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.