NASDAQ:ARVN   Arvinas, Inc
Chart 4h sắp xuất hiện đỉnh 2. Nếu đúng điều đó xảy ra thì sẽ có phân kỳ giảm. Giá giảm dự kiến 15% về HT trend tăng.
Phản ứng: Sell tại điểm phân kỳ & Buy lại tại đường HT trend tăng.