HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Giá đã phá vỡ mô hình phụ tiếp diễn là mô hình 2 đáy
chúng ta có thể quan sát giá, đã hình thành mô hình Cup và tay cầm, kèo dài từ tháng 1-11/21 tuy nhiêu mô hình này ko tiếp diễn ngay lập tức, mà có sự giằng co giữa bên mua và bán để hình thành một mô hình phụ tiến diễn khi có sự xác nhận của giá
Như vậy ta có thể ước lượng giá mục tiêu cho mô hình phụ là 27k, mô hình cup là 32k
Chúc ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.