HoangMinhchannel

AST hoàn thành mẫu điều chỉnh A-B-C

Giá lên
HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
AST trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối tích cực sau khoảng thời gian giảm điểm từ giai đoạn tháng 3 năm nay. Mẫu 2 đáy đang thể hiện rõ sau khi neckline 52.7 đã breakout trong thời gian qua.

Trong nhãn sóng hiệu chỉnh A-B-C thì giá đang tích luỹ quanh khu vực sóng C và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn đến vùng mục tiêu 59.00.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex