HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
# AST: theo dõi.
> cp sau nhịp đẩy giá khi lên sàn, thì trải qua giai đoạn tích lũy dài... nhưng lại có điểm tích cực khi sau mỗi nhịp điều chỉnh đều thiết lập nền giá sau cao hơn.
> hiện tại, giá cp đang nằm trên fibo 0.236, và xuất hiện lực đỡ khá ổn tại vùng giá quanh 68.
> trong ngắn hạn, khả năng tiếp tục điều chỉnh và tích lũy thiết lập nền giá mới quanh 66-68.
>>> MUA: 66-67
>>> TARGET: 70.x
>>>CUTLOSS: GÃY 64.5
AST
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.