HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
# AST: tích cực
> sau đoạn đầu lên sàn , cp điều chỉnh tích lũy thời gian dài khá tích cực, khi sau những nhịp điều chỉnh đều thiết lập nền giá cao hơn.
> hiện tại,lực đỡ tại vùng giá 68 khá mạnh. cp đã có nhịp test tốt tại mốc fibo 0.236
> trong ngắn hạn, cp khả năng tiếp tục quá trình nâng dần nền giá quanh 66 - 68, nằm giữa 2 mốc fibo hỗ trợ mạnh là fibo 0.382 và 0.5.
>>> khuyến nghị
- MUA: 66 - 67
- Target: 70.x
- CUTLOSS : gãy 64.5