HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
# AST: tích cực
> sau đoạn đầu lên sàn , cp điều chỉnh tích lũy thời gian dài khá tích cực, khi sau những nhịp điều chỉnh đều thiết lập nền giá cao hơn.
> hiện tại,lực đỡ tại vùng giá 68 khá mạnh. cp đã có nhịp test tốt tại mốc fibo 0.236
> trong ngắn hạn, cp khả năng tiếp tục quá trình nâng dần nền giá quanh 66 - 68, nằm giữa 2 mốc fibo hỗ trợ mạnh là fibo 0.382 và 0.5.
>>> khuyến nghị
- MUA: 66 - 67
- Target: 70.x
- CUTLOSS : gãy 64.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.