VuDucThanhLong

AST/BTC: Kỳ Vọng Lợi Nhuận 90%

Giá lên
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Mua Dưới 1220
Dừng Lỗ 5% Dưới Giá Mua
Kỳ Vọng Chốt Lời: 2588

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/