GameonVentures

AST - Mã giao dịch cho một xu hướng tăng trung hạn, 300% lợi nhu

Giá lên
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
EP: 1100 hoặc thấp hơn
TP: 2585
TG: 3972
SL: Dưới EP

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures