Chauvd

AST H4 Long

Giá lên
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Buy AST in dip,
First taget 946 & 1028
Bình luận: AST done to taget, cheer
Bình luận: 28% sau hai ngày các bạn ạ

Bình luận