Phamdong1969

Atom đã cho dấu hiệu tăng giá lại.

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
Trên đồ thị 1D và 4H Atom đã thấy những dấu hiệu của đợt tăng giá mới.
Mục tiêu cho đợt tăng giá này là 5.7$ và khu vực đỉnh cũ tại 8.5$
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 3.7$ thì sẽ không có đợt tăng giá nào ( Tuy nhiên xác xuất xảy ra là thấp )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.