IsKra79

Dự Đoán ATOM 15-9-2021

BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
Atom đã tạo xong sóng 4 và chuẩn bị lên sóng 5 theo mô hình sóng Elliot
Target 1: 44$
Target 2: 50$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.